Formulare

Atunci când utilizatorul trebuie să furnizeze informații aplicației, acesta va completa un formular.

Un formular este compus dintr-o serie de elemente pe care utilizatorul trebuie să le completeze. Dacă este cazul, elementele componente pot fi grupate în containere, pentru o mai bună desfășurare a operațiilor.

Exemplu formular
Exemplu formular

Dacă unele câmpuri sunt obligatorii sau pot avea doar o anumită structură a textului, atunci în stânga sa se va afișa o pictogramă care indică statusul elementului: un semn "văzut" verde pentru câmpurile valide și un semn de exclamare roșu pentru câmpurile cu valori eronate. Un formular nu se poate valida dacă există elemente completate incorect în structura sa.

Exemplu câmp valid
Exemplu câmp valid
Exemplu câmp invalid
Exemplu câmp invalid

O încercare de validare a unui formular completat incorect va genera o notificare cu privire la elementul incorect.

Eroare validare
Eroare validare

În funcție de tipul operației efectuate, validarea unui formular se poate realiza în două moduri:

Buton validare formular
Buton validare formular
Butoane de anulare și validare
Butoane formular

Este posibil ca unele formulare să contină și alte tipuri de interacțiune cu utilizatorul, elemente care se vor descrie atunci când este cazul.